• رمضان مبارک
  فرا رسیدن ماه رمضان، ماه مهمانی خدا مبارک باد.

 • مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
  مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 1395/03/10 در مجتمع فارابی برگزار گردید.

 • نمایی از مسجد دانشکده
  نمایی از مسجد دانشکده

 • نمایی از سالن ورزشی دانشکده
  نمایی از سالن ورزشی دانشکده

سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved