صفحه اصلی > آموزشی > طرح درس 

طرح درس های دوره کارشناسی پیوسته پرستاری: نیمسال دوم 99-98

طرح درس بهداشت روان

 طرح درس بیماریهای روانی

 طرح درس روانشناسی اجتماعی

 

 

طرح درس های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری- گرایش جراحی داخلی: نیمسال اول 96-95

 

طرح درس پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی و جراحی

طرح درس نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها


طرح درس های دوره کارشناسی پیوسته پرستاری: نیمسال اول 96-95

 

مباحث تئوری:

طرح درس پرستاری جراحی داخلی 2

طرح درس پرستاری جراحی داخلی 3

طرح درس پرستاری جراحی داخلی 4

طرح درس پرستاری کودک سالم (کودک1)

طرح درس پرستاری سلامت فرد و خانواده

طرح درس پرستاری در بحران، بلایا و فوریت ها

طرح درس مفاهیم پرستاری

طرح درس بهداشت روان

طرح درس پرستاری بیماری های روانی

طرح درس روانشناسی اجتماعی برای پرستاران

طرح درس انگل شناسی رشته پرستاری

طرح درس باکتری شناسی

طرح درس آزمایشگاه باکتری شناسی

طرح درس آناتومی عمومی

طرح درس پرستاری سلامت فرد و خانواده

طرح درس پرستاری سلامت جامعه

طرح درس اصول و مهارت های پرستاری

طرح درس پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 1

طرح درس پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 2

طرح درس پرستاری ویژه

طرح درس آمار حیاتی مقدماتی و روش تحقیق در پرستاری

طرح درس بزرگسالان و سالمندان 1

طرح درس پرستاری داخلی جراحی 2

طرح درس آموزش به مددجو

طرح درس فارماکولوژی بالینی


 

مباحث بالینی:

طرح درس کاراموزی بهداشت و روان

طرح درس کارورزی در عرصه بهداشت و روان

طرح درس فارماکولوژی بالینی

طرح درس کاراموزی اصول  و فنون

طرح درس کاراموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 1

طرح درس کاراموزی پرستاری بهداشت جامعه

طرح درس کاراموزی داخلی جراحی 3

طرح درس کاراموزی پرستاری داخلی جراحی 4 (مهدوی)

طرح درس کاراموزی پرستاری داخلی جراحی 4 (پیران)


 

طرح درس های دوره کارشناسی پیوسته مامایی: نیمسال اول 96-95

 

طرح درس زبان تخصصی مامایی

طرح درس اصول و فنون پرستاری و مامایی

طرح درس آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک

طرح درس فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی 1

طرح درس فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی 1 (دستگاه گوارش)

طرح درس بهداشت مادر، کودک و باروری 2

طرح درس بارداری و زایمان 1- بارداری طبیعی

طرح درس بارداری و زایمان 3- بارداری و زایمان غیرطبیعی

طرح درس نوزادان

طرح درس بیماری های زنان و ناباروری

طرح درس کاراموزی بیماری های زنان

طرح درس تاریخ اخلاق و مقررات مامایی

طرح درس آناتومی عمومی

طرح درس جنین شناسی

طرح درس نشانه شناسی مامایی

طرح درس آزمایشگاه باکتری شناسی

طرح درس آمار حیاتی