دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس

دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس در سال 1362 با پذیرش 40 دانشجوی کاردانی پرستاری آغاز بکار کرد در سال 1364 در رشته کاردانی مامایی نیز دانشجو پذیرفت در سال 1366 رشته کارشناسی پرستاری دایر گردید و هم اکنون در رشته پرستاری با پذیرش 40 دانشجو در مقطع کارشناسی در ورودی مهر و 40 دانشجو در مقطع کارشناسی و رودی بهمن ماه و 7 نفر دانشجو در رشته کارشناسی ارشد داخلی و جراحی فعالیت دارد همچنین متقاضی رشته های کارشناسی ارشد سلامت جامعه ، کودکان NICU و ... می باشد . در حال حاضر تعداد کل دانشجویان این رشته 294 دانشجو در این رشته است . همچنین در دو رشته مامایی تعداد دانشجویان 146 نفر می باشد در مقطع کارشناسی پیوسته 133 نفر و در مقطع کارشناسی ناپیوسته 53 نفر جمعاً 186 نفر دانشجو می باشد .که با توجه به نیاز کشور به وجود پرستارو اعلام وزارت متبوع جهت دو برابر شدن ظرفیت پرستاری پیش بینی می شود در 2 سال آینده تعداد دانشجوی پرستاری به 600 نفرودانشجویان مامایی به300 نفر افزایش یابند.

 

مشخصات کنونی:این دانشکده از آبان ماه 1398با به همراه داشتن رشته های پرستاری و مامایی و هوشبری و اتاق عمل و فوریت در ساختمان جدید پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مستقر گردیده است.

 

فیلم معرفی دانشکده