صفحه اصلی > اخبار دانشکده پرستاری 


  چاپ        ارسال به دوست

با سلام و احترام

حمایت از طرح های حوزه فرزندآوری، درمان ناباوری و سالمت مادر و کودک

 یکی از مهم ترین نقاط تمرکز این قانون معضل ناباروری و کاهش فرزندآوری زوجهای ایرانی است که عالوه بر مواجه ساختن کشور با تهدید بسیار جدی پیری جمعیت و عدم دسترسی کافی به جمعیت جوان و مولد در آیندهای نه چندان دور، ساالنه هزینه قابل توجهی به خانوادهها تحمیل میکند.

بر این مبنا و بر اساس تبصره 1 ماده 04 قانون مذکور، ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی مامور گردید از طرحهای مرتبط با حوزه فرزندآوری، درمان ناباوری و سالمت مادر و کودک حمایت به عمل آورد. محققین و شرکت های دانش بنیان میتوانند طرح های خود را جهت بررسی در سامانه ارسال طرح های ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی واقع در وب سایت ستاد به آدرس ir.isti.stemcell با رعایت ضوابط مندرج در این سامانه ثبت نمایند. پروپوزالهای ثبت شده پس از بررسی در کارگروه تخصصی و تایید داوران تصویب و از طرحهای منتخب حمایت خواهد شد.


١١:١٩ - 1400/10/19    /    شماره : ٢٦٥٢٨    /    تعداد نمایش : ٢٧خروج