درباره تحصیلات تکمیلی

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی بندرعباس شامل مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در رشته پرستاری داخلی-جراحی می باشد. این دانشکده از سال 1394 در مقطع کارشناسی ارشد شروع به پذیرش دانشجو نموده است.

 

زندگی کنونی سرشار از نیازهای گوناگون است و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود و به همین دلیل توسعه تحصیل و پژوهش واکنشی  در جهت پاسخ به نیازهای جدید انسان است

 

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی باروش های پژوهش علمی،مهارت لازم را برای آموزش،پژوهش و خدمات پیدا می کنند

تحصیلات تکمیلی