درباره تحصیلات تکمیلی

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی بندرعباس شامل مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در رشته پرستاری داخلی و جراحی می باشد که این دانشکده از سال 1394 در مقطع کارشناسی ارشد شروع به پذیرش دانشجو نموده است.

زندگی کنونی سرشار از نیازهای گوناگون است و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود و به همین دلیل توسعه تحصیل و پژوهش واکنشی در جهت پاسخ به نیازهای جدید انسان است. هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی باروش های پژوهش علمی، مهارت لازم را برای آموزش، پژوهش و خدمات پیدا می کنند.