دستورالعمل استفاده از مرکز مهارت های بالینی ویژه دانشجویان گرامی

دانشجویان گرامی جهت استفاده از واحد پراتیک به منظور تمرین می بایست نهایتا از یک هفته قبل تاریخ و ساعت موردنظر را به مسول واحد پراتیک اعلام فرمایند ضمن اینکه تعداد دانشجویان نهایتا بیش از پنج نفر نمی تواند باشد و لطفا در هنگام گرفتن نوبت اسامی هم گروهان خود را مشخص کرده و اعلام فرمایند

دانشجویان محترم فقط با همراهی استاد مربوطه یا مسول واحد پراتیک اجازه دارند جهت تمرین در واحد پراتیک حاضر شوند ضمن اینکه تمرین دانشجو در شیفت عصر به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد

دانشجویان گرامی لطفا در صورت لغو شدن نوبت رزرو کرده جهت تمرین نهایتا تا دو روز قبل به مسول واحد پراتیک اطلاع دهند در غیر این صورت از دادن نوبت بعدی معذور می باشیم

دانشجویان گرامی الزاما با روپوش و لباس فرم پرستاری در واحد پراتیک حاضر شوند و در نظر داشته باشند بعد از اتمام کلاس ها جمع آوری وسایل و ایجاد نظم و پاکیزگی بر عهده ی خود دانشجو می باشد

به همراه داشتن کیف در اتاق پراتیک اکیدا ممنوع می باشد لذا قبل از شروع کلاس ها وسایل شخصی خود را در اتاق رختکن بگذارید

بیرون بردن وسایل از واحد پراتیک جهت تمرین دانشجویان به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد

تحویل گرفتن وسایل جهت بردن به کلاس توسط دانشجویان فقط با هماهنگی قبلی استاد مربوطه با مسول واحد پراتیک و با گرو گذاشتن کارت دانشجویی امکان پذیر می باشد

دانشجویان گرامی دقت فرمایند تجهیزات و مانکن های موجود در مرکز مهارت های بالینی جهت استفاده خود آنها بوده و لازم است نهایت مراقبت و احساس مسولیت را نسبت به وسایل داشته باشند

لطفا هر گونه اختلال در کارایی تجهیزات مورد استفاده یا نیاز به تعمیر و جایگزینی را به مسول واحد پراتیک اطلاع دهید

خواهشمند است دانشجویان محترم پیشنهادات و انتقادات خود که لازمه ارتقا سطح کیفی و کمی واحد پراتیک می باشد را به اشتراک  بگذارید

 

دستورالعمل استفاده از مرکز مهارت های بالینی ویژه اساتید محترم

مدیران محترم گروه ها یا اساتید محترم در آغاز هر ترم برنامه خود را جهت استفاده از اتاق پراتیک اعلام فرمایند

اساتید محترم جهت گرفتن نوبت به منظور برگزاری کلاس ها در تاریخ و ساعت مورد نظر یک هفته قبل با مسول واحد پراتیک هماهنگی فرمایید

اساتید محترم لطفا در صورت لغو شدن نوبت رزرو کرده نهایتا تا دو روز قبل به مسول واحد پراتیک اطلاع دهید

تاریخ برگزاری امتحانات عملی باید نهایتا از سه هفته قبل با مسول واحد پراتیک هماهنگ گردد در غیر این صورت امکان نوبت دهی به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود

برگزاری کلاس ها حتی الامکان در وقت اداری امکان پذیر می باشد در غیر این صورت و به منظور برگزاری کلاس ها در شیفت عصر استاد مربوطه می بایست از قبل مجوز تشکیل کلاس را از معاونت آموزشی یا ریاست دانشکده دریافت نموده و به مسول واحد پراتیک ارایه نماید ضمن اینکه تمامی مسولیت های مربوط به برگزاری کلاس در شیفت عصر بر عهده ی استاد مربوطه می باشد

بیرون بردن وسایل از واحد پراتیک اکیدا ممنوع و غیر قانونی می باشد مگر اینکه تداخل کلاس وجود داشته باشد که در این صورت با دریافت نامه از معاونت آموزشی یا ریاست دانشکده و ارایه به مسول واحد پراتیک امکان پذیر می باشد

جهت آماده سازی وسایل مورد نیاز در هر کلاس لازم است استاد مربوطه یک روز قبل با مسول واحد پراتیک هماهنگی فرمایند

خواهشمند است قبل از شروع هر ترم استادان محترم جهت تامین و تهیه وسایل مورد نیاز آن ترم با مسول واحد پراتیک هماهنگی های لازم را مبذول فرمایند

لطفا هر گونه اختلال در کارایی تجهیزات مورد استفاده یا نیاز به تعمیر و جایگزینی را به مسول واحد پراتیک اطلاع دهید

خواهشمند است استادان محترم پیشنهادات و انتقادات خود که لازمه ارتقا سطح کیفی و کمی واحد پراتیک می باشد را به اشتراک  بگذارید