ردیف

عنوان

استاد راهنما

گردآورنده

استاد مشاور

سال

1

بررسی تاثیر رایحه درمانی بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1397

عارف فقیه

رقیه کوهستانی عین الدین

حسین فرشیدی

1398

2

بررسی مقایسه ای تاثیر انحراف فکر با موسیقی درمانی و حضور همراه در میزان اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس در سال 1397

عارف فقیه

افسانه علائی شیخ رباط

رضا جمهیری

1398

3

بررسی تاثیر ماساژ افلوراژ و محلول سرکه رقیق شده بر تسکین خارش در بیماران تحت درمان با همودیالیز بیمارستان های آموزشی درمانی بندرعباس

هادی یوسفی

زینب راستگو

حمید رضا سامی مقام

1397

4

مقایسه تاثیر دو روش انحراف فکر بر شدت درد ناشی از رگ گیری کودکان بندرعباس در سال 1396

عارف فقیه

راحله کوه کرد

فریبا اسدی

1397

5

بررسی تاثیر اجرای سیستم تریاژ دولایه بر زمان های انتظار بیمار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

هادی یوسفی

سامره فرحانی نژاد

فریبا اسدی

1397

6

بررسی تاثیر موسیقی طبیعت گرا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مغز و اعصاب بیمارستان شهید محمدی در سال 1397

صفا صدقیانی

علیرضا رفیعی پور

هادی یوسفی

1397

7

بررسی تاثیر مصرف مکمل های ویتامینی، آموزش رژیم غذایی و ترک سیگار بر تغییر شاخص های باروری مردان نابارور سیگاری در شهر بندرعباس سال 1398: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

صفا صدقیانی

حسن حشمتی

صغری فلاحی

1398

8

بررسی تاثیر الگوی مراقبت مشارکتی بر فعالیت فیزیکی بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت بندرعباس

هادی یوسفی

حسین شاعده

احمد بهزاد

1397

9

بررسی تاثیر رایحه درمانی با ترکیب اسانس اسطوخودوس و گل محمدی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درسال 1396

عارف فقیه

نرگس هاشمی

محسن آزاد

1397

10

بررسی اثر دو روش بلوک اتانول-70% هپارین و بلوک سه فازولین-هپارین بر عفونت محل و زمان ماندگاری کاتتر دولومینه در بیماران همودیالیز بیمارستان شهید محمدی بندرعباس1398

هادی یوسفی

سید مهدی حسینی فر

حمید رضا سامی مقام

1398

11

بررسی تاثی موضعی روغن پسته وحشی بر پیشگیر از زخم بستر در بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس سال1398

عارف فقیه

مسلم سنجری

پریوش داودیان

1398

12

بررسی تاثیر اموزش به روش باز خورد محور(Teach Back) بر درک از بیماری و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو،مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شهید محمدی در سال1399

عارف فقیه

سامیه صادق پور

راضیه بیگی

1399

13

مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق فیلم و آموزش چهره به چهره بر سطح اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک در بیماران کاندید آندوسکوپی سیستم گوارش فوقانی در بیمارستان شهید محمدی بندر عباس در سال 1398

الهام ایمانی

مصطفی سالاری

رضا جمهیری

1398

14

مقایسه یادگیری و رضایت دانشجویان کارشناسی پرستاری در دو روش آموزش به روش سخنرانی و آموزش الکترونیکی از طریق تلفن همراه در سال1398

صفا صدقیانی

فریبا جعفری خباز

سعید حسامی

1398

15

بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل  بر عود درد قفسه سینه و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان پیامبر اعظم(ص) بندرعباس

هادی یوسفی

احمد تنددیده

حسین فرشیدی

1398

16

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برالگوی توانمند سازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس سال1399-1398

فریبا اسدی نوقابی 

فاطمه صدیقی مارمی

هادی یوسفی

1399

17

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خوردکارآمدی و استرس بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان فارابی بستک در سال1399

رضا جمهیری

فروزان افسرده حال فردی

عارف فقیه

1399

18

تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه قلب و عروق مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس در سال 1398

هادی یوسفی

سیده مه لقا موسوی

فریبا اسدی نوقابی

1399

19

مقایسه تاثیر آموزش خود مراقبتی مبتنی برسبک یادگیری VARKو روش سخنرانی بر سبک زندگی و فشار خون بیماران مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بندرعباس در سال 1398

الهام ایمانی

زینب قربانی

سعید حسینی تشنیزی

1399

20

تاثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر مدل اورم برکاهش سطح استرس،اضطراب و افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان فارابی بستک در سال1397

عارف فقیه

نجم ادین امینا

الهام ایمانی

1399

21

بررسی تاثیر تکنیک آدم سازی پیشرونده عضلانی برخستگی و فعالیت های روزمره زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک ام اس بندرعباس در سال1398 

الهام ایمانی

طیبه جاودان

احمدنگهی

1398

22

بررسی تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی بر خودکار آمدی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در سال1398

الهام ایمانی

محمدامین کریمی

امین شمیع زاده

1399

23

بررسی مقایسه تاثیر دهانشویه های زنجبیل و آلوئه ورا بر خشکی دهان در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت بندرعباس در سال 1398

الهام ایمانی

فروزنده بدوئی

مانیابنار

1399

24

بررسی تاثیر 8 هفته حرکت اصلاحی ارگونومی شغلی برشدت درد عضلانی - اسکلتی کادردرمان در اتاق های عمل جراحی مجتمع درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس1398

هادی یوسفی

محمدخالدی

فریبا اسدی

1398

25

بررسی ویژگی های بالینی و فاکتورهای پیش بینی کننده ی وخامت بیماری و مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) بندرعباس در سال 1399

معصومه مهدوی فر

مهسا ملکی رودپشتی

عارف فقیه

1400

26

بررسی تاثیر دم نوش دارچین برمیزان قندخون ۲ ساعته در بیماران دیابتی تیپ ۲مراجعهکننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام علی شهرستان رودان در سال۱۴۰۰

رضا جمهیری

 مرضیه سالاری

عاف فقیه

1400

27

بررسی تاثیر تکنیک آرام سازی بنسون بر سطح اضطراب بیماران در انتظار آنژیوگرافی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷

صفا صدقیانی

فرهاد رستمی 

هادی یوسفی

1397

29

بررسی تاثیر اجرای برنامه ایمن سازی در برابر استرس با روش مجازی بر رضایت شغلی و عملکرد حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های کووید 19- مرکز درمانی پیامبر اعظم(ص) بندر عباس

هادی یوسفی

راضیه عباس زاده

فریبا اسدی

فرح مویدی

1401

30

بررسی تاثیر آموزش مجازی مهارت های مقابله با استرس بر نشانگان اختلال استرس پس از سانحه طی پاندمی کووید-19 در کارکنان عملیاتی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان سال1400

هادی یوسفی

یعقوب ابراهیمیان

فریبا اسدی

فرح مویدی

1401

31

بررسی مقایسه ای تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی به دو روش چندرسانه ای و تله نرسینگ بر سطح اضطراب هستی و انزوای اجتماعی بیماران مبتلا به کرونا ویروس 2019شهرستان بندرعباس در سال1399-1400

الهام ایمانی

اسما خدامی

رضا جمهیری

1401

32

بررسی عوارض باقیمانده از بیماری کوییدcovid19 در بین بیماران با سابقه بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 1399

عارف فقیه

لاله جمالی

مهدی حسنی آزاد

1400

33

بررسی تاثیر نقش پرستار هماهنگ کننده طی حداکثر ازدحام بر زمان انتظار اقامت بیماران و توان عملیاتی بخش اورژانس مرکز درمانی، آموزشی پژوهشی پیامبراعظم(ع) شهر بندرعباس سال1400

هادی یوسفی

محمداکبریان

فریبا اسدی

سعیدحیاتی

1400

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.