اهداف و نقشه کلی رشته:

 

 

 

اهداف رشته : تربیت کارشناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات مامایی به طوری که با کارآیی و مهارت لازم بتوانند در جهت تامین

 

سلامت مادران و کودکان بپردازند.

 

 

 

نقش رشته : آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و مامایی به زنان در سنین باروری به منظور کمک به کم کردن میزان مرگ و میر

 

مادر و نوزاد – مشاوره و راهنمایی خانواده در مورد بهداشت ازدواج و دوران بارداری و بعد از زایمان و تنظیم خانواده.

 

 

 

تعداد اعضای هیأت علمی: 9 نفر

 

تعداد دانشجویان کارشناسی مامایی: 140 نفر

 

تعداد کل واحدها : 138 واحد

 

تعداد واحدهای دروس عمومی : 24 واحد

 

تعداد واحدهای دروس پایه : 20 واحد

 

تعداد واحدهای دروس تخصصی الزامی : 72 واحد

 

تعداد واحدهای دروس تخصصی اختیاری : 2 واحد

 

تعداد واحدهای دروس کارآموزی در عرصه : 16 واحد